XL

územní plán Mělník

Urbanistická studie rozvoje města Mělníka 2013

územní plán Mělník

Urbanistická studie rozvoje města Mělníka 2013

Anglické nábřeží

Ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

Anglické nábřeží

Ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

Karlovo náměstí

Urbanisticko-architektonická soutěž, návrh úprav Karlova náměstí v Praze.

Karlovo náměstí

Urbanisticko-architektonická soutěž, návrh úprav Karlova náměstí v Praze.

Ile de la cité_Paříž

Návracení života na ostrov Ile de la cité v Paříži.

Ile de la cité_Paříž

Návracení života na ostrov Ile de la cité v Paříži.