info

vk01

 


Ing. arch. Vladislav Králíček

autorizovaný architekt čka 3970

1978 *Kyjov
2007 fa vut Brno / Ing.arch.Petr Hurník

2007 architekti Gale Palaščák
2009 Central-group
2010 m4 architekti
2012 Chmelař architekti
2014 ArchDesign

„Jsem hluboce přesvědčen, že příroda nesnáší vykonstruovaná, zbytečně složitá a neelegantní řešení. Jsou sice teoreticky možná, ale věřím, že příroda má hluboký vnitřní smysl pro estetiku.“

Albert Einstein