územní plán Mělník

Urbanistická studie rozvoje města Mělníka

soutěžní návrh, Lucie Waclawiecová, Ondřej Tuček, Vladislav Králíček