Ile de la cité_Paříž

Návracení života na ostrov Ile de la cité v Paříži.
diplomní projekt  / Ing.arch.Petr Hurník