Anglické nábřeží

Ideová urbanisticko-architektonická soutěž návrhu Anglického nábřeží v Plzni