md Paříž

Interiér městského domu na Square Carlo Goldoni. Náměstí na ostrově Ile de la Cité v Paříži je vymezeno chrámem Notre Damme, nábřežím řeky Seiny a navrhovanými městskými domy.
diplomní projekt / Ing.arch.Petr Hurník