hasičská zbrojnice Nebušice

Architektonická studie hasičské zbrojnice v Nebušicích je navržena na pozemku čtvercového půdorysu, který se svažuje směrem k jihu, k Nebušickému potoku.  Navržený  dům respektuje okolní rezidenční zástavbu a výrazné přírodní prostředí lokality, které je určeno sousedícím přírodním parkem Šárka-Lysolaje. Zbrojnice je zapuštěna do terénu, z ulice K Vinicím dům působí jako jednopodlažní, garáže zásahových vozů jsou proto umístěny v podzemním podlaží. Dominantním prvkem je štíhlá věž na sušení hadic s tréningovým schodištěm. Uvnitř a vně věže se nachází lezecká stěna sloužící výcviku dobrovolných hasičů. Stavba se skládá ze dvou hmot, z garáží (polykarbonát) a z technického zázemí (dřevěný obklad).

Ing. arch. Helena Kalná, Ing. arch. Vladislav Králíček